Oferta Dla Firm I Grup Zorganizowanych

********************

NOCLEGI

Do dyspozycji mamy apartament 2-os., pokoje 1-os. i 2-os. W niektórych pokojach 2-os. istnieje możliwość przygotowania dodatkowego łóżka.

Dla firm i grup zorganizowanych na życzenie przygotowujemy indywidualną ofertę cenową, zależną od ilości osób, terminu i czasu pobytu.

 

 

 

Dodatkowo w cenie noclegu:

 • parking na zamkniętym terenie
 • dostęp do Internetu – Wi-Fi
 • ręczniki i kosmetyki kąpielowe

 

********************

WYŻYWIENIE

 

 • Śniadania
 • Lunche
 • Różne formy i kategorie obiadów / obiadokolacji / kolacji
 • Plenerowe biesiady z ogniskiem
 • Różne formy bufetów bankietowych

W przypadku firm i grup zorganizowanych godziny posiłków,  ewentualne sugestie co do propozycji menu ustalane są indywidualnie i zgodnie z życzeniem zamawiającego.

Posiłki mogą mieć różny charakter oraz różny standard, co również realizujemy zgodnie z zamówieniem.

 

 

********************

OFERTA DODATKOWA

 

 • Dysponujemy salą konferencyjną / szkoleniową / bankietowo-klubową wraz z wyposażeniem: projektor multimedialny, ekran, nagłośnienie, Wi-Fi
 • Proponujemy różne formy „serwisu kawowego”
 • Organizujemy transport dla naszych gości
 • Ponadto oferujemy organizację i obsługę wszelkiego typu spotkań i imprez firmowych, integracyjnych, biznesowych realizowanych według indywidualnego zamówienia, w ramach których możemy zająć się stworzeniem koncepcji i scenariusza dopasowanymi do indywidualnych oczekiwań i wymagań klienta oraz przygotowanie, obsługę i realizację wydarzenia.

 

 

* Powyższa oferta jest bardzo ogólną, jednakże z przyjemności przygotujemy specjalną propozycję dostosowaną do potrzeb, życzeń i oczekiwań.

W celu otrzymania oferty cenowej prosimy o maila na adres: info@tamarynowaosada.pl

Otrzymane informacje pozwalają nam lepiej i trafniej dopasować ofertę, w związku z tym prosimy o jak najlepsze sprecyzowanie zapytania ofertowego:

– termin i czas pobytu z godziną przyjazdu i wyjazdu

– ilość osób i konfigurację noclegów (ilość osób w pokoju, ilość łóżek 1-no osobowych, ilość łóżek 2-os.)

– wstępny program pobytu uwzględniający godziny posiłków

– możliwie jak najlepsze sprecyzowanie dodatkowych życzeń, oczekiwań i sugestii, jak np. udostępnienie sali z określeniem przeznaczenia (szkolenie / spotkanie / przyjęcie / impreza / itp…), serwis kawowy (w jakiej formie, w jakich godzinach), itp…

********************

 

INFORMACJA / REGULAMIN

 

 1. Podane w ofercie ceny nie zawierają podatku VAT.
 2. Życzenie otrzymania faktury VAT prosimy zgłaszać przy dokonywaniu wstępnej rezerwacji.
 3. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest jej potwierdzenie poprzez dokonanie przedpłaty na poczet pobytu wartości 30% łącznej wartości zamówienia, nie mniej jednak, aniżeli 150 zł/1 pokój, w terminie do 24 godzin od daty dokonania wstępnej rezerwacji drogą mailową. W przypadku grup i rezerwacji większej ilości aniżeli dwóch pokoi może zaistnieć konieczność potwierdzenia rezerwacji poprzez opłacenie z góry wszystkich noclegów, zgodnie z cennikiem. Dopuszcza się inne formy, jak np. zawarcie stosownej umowy jako potwierdzenie rezerwacji i zamówienia.
 4. Wpłata zadatku na poczet pobytu bądź inna forma uzgodniona przez strony, jak np. umowa, równoznaczna jest z zaakceptowaniem wszystkich warunków zawartych w ofercie, a także dodatkowych informacji i regulaminu ośrodka oraz jest jednocześnie potwierdzeniem zamówienia pełnej usługi, zgodnie z ofertą i wcześniejszymi ustaleniami.
 5. Dla organizatora pobytu wpłata zadatku bądź przyjęcie rezerwacji i zamówienia w inny sposób, uzgodniony przez strony – jak np. zawarcie umowy, jest jednoznaczne z przyjęciem usługi do realizacji.
 6. Organizator pobytu zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie, zgodnie z ustaleniami i przedłożoną ofertą, z zachowaniem jak największej staranności.
 7. W przypadku gości indywidualnych Zamawiający po potwierdzeniu rezerwacji i swojego zamówienia jest zobowiązany do uregulowania kosztów zarezerwowanych noclegów i podstawowego, zamówionego wyżywienia w dniu przyjazdu, przy zameldowaniu. Natomiast dodatkowe koszty pobytu, wynikające z dodatkowych zamówień, dokonanych czy to wcześniej drogą mailową, telefoniczną, czy też na miejscu, stanowiące całkowity koszt zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić po zakończeniu pobytu, przed opuszczeniem ośrodka.

W przypadku grup zorganizowanych (firm) Formy rozliczenia ustalane są indywidualnie przed dokonaniem rezerwacji.

 1. Przedpłata jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z pobytu.
 2. W przypadku skrócenia czasu pobytu w stosunku do wcześniej zarezerwowanego terminu lub rezygnacji z części wcześniej dokonanego zamówienia, nie wynikającego z uzasadnionej winy leżącej po stronie organizatora pobytu, zamawiający zobowiązany jest w całości opłacić całkowity koszt zamówienia, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i zaakceptowaną ofertą.
 3. Jeżeli pobyt nie zostanie rozpoczęty w ustalonym terminie, a do Tamarynowej Osady nie wpłynie żadna informacja o zaistniałej sytuacji, organizator pobytu ma prawo do anulacji rezerwacji i zamówienia, uznając ten fakt jako rezygnację z pobytu, bez prawa do zwrotu zadatku i świadczenia usługi.
 4. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. W przypadku niedostosowania się do zakazu może zaistnieć konieczność doliczenia 200 zł za usługę oczyszczania i neutralizacji zapachów.
 5. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00. Wyjątek stanowi niedziela, ale tylko dla gości indywidualnych przebywających w ranach 2-u dobowego pakietu weekendowego, kiedy to doba hotelowa kończy się dla nich o godzinie 14:00. Dla wszystkich przyjeżdżających doba hotelowa w niedzielę rozpoczyna się o godzinie 17:00.
 6. Początek i koniec doby hotelowej oprócz czasu udostępnienia pokoju określa też czas przebywania na terenie obiektu.
 7. Nie zastosowanie się do czasu początku i końca doby hotelowej może wiązać się z doliczeniem dodatkowych opłat:

– nie opuszczenie pokoju dopłata w wysokości 100 zł/1 pok. za pierwszą rozpoczętą godzinę + 50 zł/1 pok. za każdą kolejną rozpoczętą godzinę

– nie opuszczenie terenu dopłata w wysokości 30 zł/1 os. (w tym dziecko)  za pierwszą rozpoczętą godzinę + 15 zł/1 os. (w tym dziecko) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

 1. Ze względu na różnorodność zwierząt zamieszkujących w Tamarynowej Osadzie nie mamy możliwości akceptowania innych zwierząt z zewnątrz.
 2. Na terenie obowiązuje zakaz palenia ognisk i używania grilli. Na życzenie obsługa może przygotować ognisko lub grill wg indywidualnej wyceny.
 3. Każdy korzystający z usług Tamarynowej Osady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ., a także do zachowania porządku i czystości w miejscach pobytu.
 4. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju i jest zobowiązany go zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty za klucz w wysokości 50 zł.
 5. Każdy korzystający z usług zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania obsłudze wszelkich strat i uszkodzeń występujących podczas pobytu. Za wszelkie zniszczenia w budynku lub na terenie ośrodka odpowiada każdy uczestnik indywidualnie, za dzieci i młodzież odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie.
 6. Na ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23.00 do 7.00 (chyba ,że wcześniej ustalono inne warunki). Osobom nie przestrzegającym ciszy nocnej może zostać wypowiedziana umowa korzystania z usług i może zaistnieć konieczność opuszczenie ośrodka przez te osoby, co nie zwalnia ich od zobowiązania zapłaty za całkowity koszt pobytu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i zaakceptowaną ofertą..
 7. Osobom zachowującym się niestosownie, w sposób wykraczający poza ogólnie przyjęte i obowiązujące normy dobrych obyczajów, a w szczególności osobom pod wpływem alkoholu bądź jakichkolwiek środków odurzających może zostać wypowiedziana umowa korzystania z usług i może zaistnieć konieczność opuszczenie ośrodka przez te osoby, co nie zwalnia ich od zobowiązania zapłaty za . całkowity koszt pobytu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i zaakceptowaną ofertą.
 8. Organizator pobytu nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości.
 9. Goście nie mogą bez zgody organizatora pobytu przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny dodatkowych osób.
 10. Jeżeli istnieją jakieś przeciwwskazania lub preferencje dotyczące sposobu odżywiania prosimy o informację przy rezerwacji pobytu. W przypadku nie otrzymania takich informacji uznajemy, że przeciwwskazań żadnych nie ma i przygotowujemy posiłki według przyjętych standardów.
 11. Jeżeli rodzaje posiłków ich skład, sposób przygotowania bądź godziny serwowania w znaczący sposób będą odbiegały od przyjętych standardów istnieje możliwość, że może zaistnieć konieczność doliczenia dodatkowych kosztów. Oczywiście w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wcześniej o tym poinformujemy.
 12. Przyjmuje się, że każda osoba zgłaszająca zainteresowanie pobytem w ośrodku, rezerwująca pobyt w ośrodku oraz przebywająca w ośrodku akceptuje powyższe informacje i regulamin bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 13. Ze względu na to, iż do dyspozycji Gości oddajemy podczas ich pobytu majątek określonej wartości, uprzejmie prosimy o jego poszanowanie, utrzymanie w takim stanie w jakim został Gościom powierzony oraz dostosowanie się do otrzymanych informacji.