Okolica

Tamarynowa Osada położona jest na Pojezierzu Międzychodzko – Sierakowskim, nazywanym „Krainą 100 jezior” lub „Małą Prowansją”. Jest to bardzo atrakcyjny rejon krajoznawczo – turystyczny. Na skutek zlodowaceń rzeźba terenu jest pofalowana i bogata w liczne jeziora typu polodowcowego, dzięki czemu okolica jest bardzo interesująca krajobrazowo. Od północy rejon okala Warta oraz rozciągający się obszar piaszczystych wydm porośniętych lasami Puszczy Noteckiej, południowa część natomiast wchodzi w skład Pojezierza Poznańskiego. Ze względu na dużą wartość przyrodniczą powstały tu dwa parki krajobrazowe oraz dziesięć rezerwatów przyrody. Wśród wielu występujących na tych obszarach zwierząt spotkać można również różne gatunki chronione, m.in. bobra, wydrę, kormorana czarnego, puchacza, rybołowa, kanię rudą itd. Kraina ta słynie również z wyjątkowo czystego powietrza i zdrowego mikroklimatu. Okolice bogate są w złoża borowinowe i w źródła wód mineralnych, co stworzyło dogodne warunki do powstania uzdrowiska, które funkcjonowało przed II Wojną Światową. Skarbem pobliskiego Międzychodu jest wspaniała i zdrowa woda pochodząca z artezyjskiego źródła. W 1912 roku źródło to zostało ujęte w żeliwną, ozdobną pompę zwaną „Laufpompą”. Zawartość składników mineralnych i siarkowodoru jest taka, jak w wodach zdrojowych w znanych uzdrowiskach.

 

Atrakcje turystyczne w okolicy:

 • Zabudowa Starego Miasta Międzychodu.
 • Kościół pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela z XVI w. w Międzychodzie.
 • Gotycki Kościół w Kamionnie z 1499 r.
 • Płyta nagrobna Krzysztofa Unrucha z XVII w. w kościele pw. Niepokolanego Serca Maryi oraz przykościelny zabytkowy cmentarz z barokowymi płytami nagrobkowymi z XVIII w. w Międzychodzie.
 • Muzeum Regionalne w Międzychodzie.
 • Klasyczny Pałac w Gorzyniu.
 • Przeprawa promowa przez Wartę w Zatomiu Starym.
 • Kościół pw. Św. Mikołaja z połowy XIX w. i Park Wiejski w Lewicach.
 • Stanica przy Starym Moście w Międzychodzie.
 • Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.
 • Stado Ogierów w Sierakowie.
 • Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie.
 • Kościół parafialny, pobernardyński w Sierakowie.
 • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Sierakowskiego Parku Krajobrazowego w Chalinie.
 • Muzeum „Dom Szewca”, skansen pszczelarski, Ośrodek Edukacji Pszczewskiego Parku Krajobrazowego w Pszczewie.
 • Muzeum Przyrodnicze Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku.
 • Międzyrzecki Rejon Umocnień i muzeum w Międzyrzeczu.
 • Sanktuarium Maryjne Matki Boskiej Rokitniańskiej w Rokitnie.
 • Klasztor Pocysterski (obecnie Wyższe Seminarium Duchowe) w Gościkowie/Jordanowie.
 • Wieża Widokowa w Świechocinie.